" > تفاوتهای نیمکره چپ و راست مغز! - مزرعه چاپارل

-

تفاوتهای نیمکره چپ و راست مغز!

تفاوتهای نیمکره چپ و راست مغز!با آنکه دو نیمکره مغز عملکرد یکپارچه ای دارند و در همکاری تنگاتنگی با یکدیگر می باشند . اما از جنبه های گوناگون با یکدیگر تفاوت دارند . افراد نیز از نظر آن که کدام نیمکره مغزشان بر افکار و پردازش اطلاعات مغزشان سیطره دارد با یکدیگر تفاوت دارند اکنون به تفاوتهای دو نیمکره مغز می پردازیم :

نیمکره راست

دیداری ـ تمرکز بر تصاویر و الگوها

درک مستقیم و شهودی ـ پیروی از احساسات

حافظه تصویری ـ توسط یادداشت ویا ترسیم موضوعات می توان آنها را به خاطر سپرد.

پردازش افکار بطور همزمان صورت می گیرد .

اطلاعات را به یکدیگر ارتباط می دهد .

ابتدا به کلیات و سپس به جزییات می پردازد .

سازمان نیافته می باشد .

تداعی آزاد دارد .

بسیار در جستجوی استدلال بوده و به دنبال علل قوانین می باشد .

فاقد حس زمان می باشد .

در تلفظ ویافتن واژه ها مشکل دارد .

در الویت بندی مشکل دارد . تکانشی و بدون اندیشه اقدام به کاری می کند .

ام صحبت کردن دستان خود را حرکت می دهد .

به چگونگی بیان سخنی توجه می کند و نه به مضمون آن .

نیمکره چپ :

شفاهی ـ تمرکز بر واژه ها ، نماد ها و ارقام

تحلیل گر ـ پیروی از منطق .

برای بخاطر آوردن از واژه ها سود می برد ـ اسامی را بجای چهره ها بخاطر می سپارد .

پردازش افکار بطور متوالی و ترتیبی صورت می گیرد ـ مرحله به مرحله

استنتاج منطقی از اطلاعات به عمل می آورد .

ابتدا جزییات را بررسی کرده و سپس به کلیات دست می یابد .

بسیار سازمان یافته می باشد .

علاقه مند به تهیه فهرست و برنامه ریزی

معمولا بدون تحلیل و کورکورانه از قوانین تبعیت می کند .

در پیگیری و حفظ زمان کار آمد است .

تلفظات و فرمولهای ریاضی به سهولت به خاطر سپرده می گردند .

از مشاهده اشیا لذت می برد .

از پیش برنامه ریزی می کند .

ام سخن گفتن به ندرت از اشارات و حرکات دست استفاده می کند .

به مضمون سخن توجه می کند و نه به چگونگی بیان آن .

تفاوتهای مغز زنان و مردان :

سلولهای مغزی در مردان 4% بیشتر از زنان می باشد . مغز مردان 100 گرم سنگین تر از مغز زنان می باشد .

ارتباطات میان سلولهای مغزی در زنان بیشتر از مردان می باشد .

انتقال اطلاعات میان دو نیمکره مغز در زنان با سرعت بیشتری انجام می گیرد.

زنان تقریبا به هر دو نیمکره مغزشان دسترسی دارند اما مردان عمدتا از نیمکره چپ مغزشان استفاده می کنند .

طول نخاع در مردان اندکی طویل تر از زنان می باشد .

مهّام دوشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1387 12:56 ق.ظ   | نظرات : 0

>> مطالب پیشین <<

Theme Translated By :Theme Studio - Powered By Chaparel - All rights Reserved

دوستان برای تبادل لینک و لوگو و همچنین برای بیان نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات از طریق یاهو مسنجر با من ارتباط برقرار کنید


دست بردار از این میکده سر به سری...

پای بگذار به آن راهی که فکر کنی بهتری...

که فقط ، فکر کنی بهتری!!!

مزرعه چاپارل